Developed by JoomVision.com

Trang thông tin điện tử thị trấn Phú Thịnh - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam Trang thông tin điện tử thị trấn Phú Thịnh - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam

Trang thông tin điện tử thị trấn Phú Thịnh - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam Trang thông tin điện tử thị trấn Phú Thịnh - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam

Trang thông tin điện tử thị trấn Phú Thịnh - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam Trang thông tin điện tử thị trấn Phú Thịnh - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam

Trang thông tin điện tử thị trấn Phú Thịnh - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam Trang thông tin điện tử thị trấn Phú Thịnh - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam
Developed by JoomVision.com

ĐƯỜNG DÂY NÓNG

hotline02353.889.852
0913.444.555

Bản đồ địa lý

map_xatamphuoc

Thông tin liên hệ

Khối quản lý nhà nước
Điện thoại cơ quan: 0235890852

Họ và tên Chức vụ Số điện thoại di động Gmail
Nguyễn Văn Tịa CT. UBND 0976.929.126 Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Đoàn Văn Đồng PCT. UBND 0123.899.0101 Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Trương Thị Thanh Tuyền CC. VP - TK 0123.211.1862 Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Nguyễn Hữu Khánh CC. VP - TK 0935.580.006 Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Nguyễn Ngọc Sang CC. TP – HT 0984.873.977 Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Nguyễn Viết Tường CC. TP – HT 0944.818.348 Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Võ Văn Ngân CC. ĐC – XD 0169.476.0878 Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Nguyễn Tấn Tài CB. ĐC – XD 0935.083.912 Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Đặng Thị Mỹ Lệ CC. ĐC – MT 0935.740.479 Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Trà Thị Thu Trang CC. TC – KT 0917.384.446 Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Dương Thị Quỳnh Thơ CC. TC – KT 0917.397.775 Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Đỗ Xuân Vinh CA. Viên 0168.788.3749
Phạm Văn Linh Trưởng CA 0977.800.135 Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Bùi Anh Vinh CHT Quân sự 0975.360.016 Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Nguyễn Vĩnh Hoàng CHP Quân sự 0975.523.335 Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Nguyễn Văn Lập CB. VH 0167.233.6045 Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Nguyễn Duy Khánh CB. LĐTB 0915.570.307 Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Nguyễn Thiện Quế CB. TDTT 0902.990.0769
Trương Văn Mỹ PCT. HĐND 0905.741.051 Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Nguyễn Công Lý CB. NN 0122.550.6621
Nguyễn Thị Ánh Duyên CB. GĐ-TE 0905.020.514 Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Dương Thị Ánh Liên VC. Dân số 0905.410.177 Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Đăng Phương Thanh CB. TT 0165.628.3435 Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Nguyễn Văn Công CB. TTHTCĐ 0126.450.5673 Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Lê Công Lịnh CA. TTr 0978.688.119
Trần Thị Kim Oanh CB. VTLT 0122.550.8558
Nguyễn Thị Lan Anh CB. NVTĐKT 0121.452.6138 Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Khối đảng, mặt trận và đoàn thể
Điện thoại cơ quan: 0235.890.814
Họ và tên Chức vụ Số điện thoại di động Gmail
Trần Thị Thu Sang Bí thư 01683.691.466 Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Nguyễn Thanh Hùng Phó bí thư 0905.921.983 Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Nguyễn Thị Thu Hằng BT Đoàn 0916.080.043 Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Đặng Ngọc Mai CT. UBMTTQVN 0122.952.7774 Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Lê Thị Sĩ CT. HND 0935.864.247 Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Nguyễn Thị Đào CT. HPN 0977.941.068 Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Võ Minh Thi CT. CCB 0985.210.798 Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
You are here: Home Giới thiệu Thông tin liên hệ Thông tin liên hệ
Green Blue Orange Back to Top