Developed by JoomVision.com

Trang thông tin điện tử thị trấn Phú Thịnh - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam Trang thông tin điện tử thị trấn Phú Thịnh - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam

Trang thông tin điện tử thị trấn Phú Thịnh - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam Trang thông tin điện tử thị trấn Phú Thịnh - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam

Trang thông tin điện tử thị trấn Phú Thịnh - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam Trang thông tin điện tử thị trấn Phú Thịnh - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam

Trang thông tin điện tử thị trấn Phú Thịnh - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam Trang thông tin điện tử thị trấn Phú Thịnh - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam
Developed by JoomVision.com

ĐƯỜNG DÂY NÓNG

hotline02353.889.852
0913.444.555

Bản đồ địa lý

map_xatamphuoc

Tổ chức ngày Hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư Nhân kỷ niệm 88 năm ngày truyền thống MTDTTNVN (18/11/1930 - 18/11/2018)

Tổ chức ngày Hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở các khu dân cư Nhân kỷ niệm 88 năm ngày truyền thống MTDTTNVN (18/11/1930 - 18/11/2018) trên địa bàn thị trấn Phú Thịnh, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam

Thực hiện Kế hoạch số 42/KH-MTTQ-BTT ngày 10/10/2018 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Phú Ninh về tổ chức các hoạt động nhân Ngày Truyền thống của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” ở khu dân cư (18/11/1930-18/11/2018). Ban Thường trực UBMTTQVN thị trấn Phú Thịnh tổ chức các hoạt động nhân Ngày truyền thống của MTTQ Việt Nam và Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2018 trên địa bàn thị trấn Phú Thịnh nhằm tiếp tục tăng cường , củng cố và phát huy sức mạnh khối Đại đoàn kết toàn dân tộc và nâng cao vai trò của Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam lần thứ IX nhiệm kỳ 2019-2024.

Thông qua tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tuyên truyền, giáo dục, vận động nhằm nâng cao nhận thức của các tầng lợp Nhận dân về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về Đại đoàn kết toàn dân tộc; về yêu cầu Đại đoàn kết trong thời kỳ đổi mới đất nước; về lịch sử vẽ vang và sự đóng góp to lớn của Mặt trận Tổ quốc Việt nam trong sự nghiệp giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt nam; và về vao trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.

Đánh giá và biểu dương kết quả 01 năm triển khai các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước ở cộng đồng dân cư, trọng tâm là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn việc thực hiện xây dựng khối phố đô thị mới.

mt11111

mt22222

mt33333

Một số hình ảnh báo cáo, tuyên truyền, phát biểu chỉ đạo trong ngày hội ở các khu dân cư trên địa bàn thị trấn Phú Thịnh

mt44444mt77777mt88888mt666666

Một số hình anh biểu dương, khen thưởng những tập thể, gia đình và cá nhân có nhiều thành tích trong xây dựng cộng động dân cư ở các khu dân cư trên địa bàn thị trấn Phú Thịnh

mt99999mt999991mt999992

Một số hình ảnh tặng quà cho trẻ em nghèo có thành tích xuất sắc trong học tập ở các khu dân cư trên địa bàn thị trấn Phú Thịnh

mt999994

mt999993

Một số hình ảnh phát động ủng hộ quỹ vì người nghèo tại các khu dân cư trên địa bàn thị trấn Phú Thịnh


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

You are here: Home Tin tức hoạt động Khối Đảng Tổ chức ngày Hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư Nhân kỷ niệm 88 năm ngày truyền thống MTDTTNVN (18/11/1930 - 18/11/2018)
Green Blue Orange Back to Top