Developed by JoomVision.com

Trang thông tin điện tử thị trấn Phú Thịnh - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam Trang thông tin điện tử thị trấn Phú Thịnh - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam

Trang thông tin điện tử thị trấn Phú Thịnh - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam Trang thông tin điện tử thị trấn Phú Thịnh - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam

Trang thông tin điện tử thị trấn Phú Thịnh - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam Trang thông tin điện tử thị trấn Phú Thịnh - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam

Trang thông tin điện tử thị trấn Phú Thịnh - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam Trang thông tin điện tử thị trấn Phú Thịnh - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam
Developed by JoomVision.com

ĐƯỜNG DÂY NÓNG

hotline02353.889.852
0913.444.555

Bản đồ địa lý

map_xatamphuoc

Hội nghị tổng kết sản xuất nông nghiệp năm 2018 và triển khai kế hoạch sản xuất nông nghiệp năm 2019

Tổng kết sản xuất nông nghiệp năm 2018 và triển khai kế hoạch sản xuất nông nghiệp năm 2019

 

1. Kết quả sản xuất nông nghiệp năm 2018: Diễn ra trong điều kiện thời tiết tương đối thuận lợi.

-  Cây lúa: Diện tích sản xuất cả năm 276.5 ha, năng suất lúa bình quân 58,48 tạ/ha, sản lượng 1.616.5 tấn, giảm 18.5 tấn so với 2017, đạt 97,7% kế hoạch cả năm.

- Cây ngô: Diện tích sản xuất cả năm 20 ha, năng suất 50 tạ/ha, sản lượng 100 tấn,  

- Diên tích rau màu và cây công nghiệp các loại: Diện tích lạc sản xuất cả năm 30 ha năng suất đạt 22 tạ/ha, sản lượng 66 tấn; cây lang 6 ha; rau các loại 7 ha; đậu các loại 7 ha; sắn 5 ha. Riêng cây dưa hấu diện tích sản xuất giảm xuống còn 23 ha năng suất bình quân đạt 26,60 tấn/ha, sản lượng 611.8 tấn giá dưa bình quân khoảng 3triệu đồng/tấn, giá trị thu được hơn 2 tỉ đồng, người nông dân ít có lãi .

- Công tác thực hiện kế hoạch xây dựng cánh đồng có thu nhập cao: Trên cơ sở kế hoạch UBND huyện giao, UBND thị trấn đã tổ chức triển khai thực hiện các cánh đồng thu nhập cao (trên 100 triệu đồng/ha/năm). Qua kiểm tra thực tế đợt trong 2 đợt đạt được 49 ha đạt 92,5% kế hoạch năm; trong đó diện tích tập trung từ 3 ha trở lên là 37 ha, với 8 cánh đồng (chủ yếu bố trí các cây trồng cạn như dưa, lạc,ngô); diện tích dưới 3 ha là 12 ha, đã góp phần tăng giá trị trên diện tích canh tác.

- Công tác chuyển giao và áp dụng các tiến bộ KHKT vào sản xuất: Đầu vụ sản xuất Ban Nông nghiệp thị trấn đã phối hợp với các phòng, ban chức năng của huyện tổ chức mở 04 lớp tập huấn qua trình kỹ thuật sản xuất vụ Đông xuân 2017-2018 và vụ Hè thu năm 2018 cho bà con nông dân) với gần 90 nông dân tham dự. Phát hành trên 1.600 tờ bướm về cơ cấu giống và lịch thời vụ cho các khối phố để tuyên truyền tới nhân dân 1 lớp phòng bệnh cho cây hồ tiêu và  phối hợp với hội nông dân mở 1 lớp chăn nuôi thú y với 80 học viên tham gia.

- Về chăn nuôi: Nhìn chung đàn gia súc, gia cầm trên địa bàn thị trấn đến nay cơ bản được ổn định. Qua khảo sát đánh giá thực trạng phát triển chăn nuôi trên địa bàn tổng đàn trâu, bò với số lượng 1.105 con; trong đó: trâu 397 con; bò 708 con (bò lai 587con); Đàn heo 1410 con (có 98 con heo nái); đàn gia cầm ước tính trên 77.200. con. Các mô hình chăn nuôi heo nái ngoại, gà thịt có doanh thu từ 200 - 500 triệu đồng được nhân rộng (có 12 mô hình gia trại chăn nuôi), góp phần tăng số lượng tổng đàn và nâng cao giá trị ngành chăn nuôi.

- Về phát triển kinh tế vườn, kinh tế trang trại - Lâm nghiệp:  Kinh tế vườn được tiếp tục triển khai thực hiện; đến nay đã thực hiện cải tạo vườn tạp, gắn với chỉnh trang vườn nhà, sắp xếp lại các công trình sản xuất và đời sống, vừa phát huy hiệu quả kinh tế và đảm bảo cảnh quang môi trường. Qua khảo sát đánh giá hiện trạng, đến nay trên địa bàn thị trấn có 136 vườn đã được cải tạo và chỉnh trang. Trong cuối năm 2017 và năm 2018 tổng số diện tích cây hồ tiêu bị dịch bệnh chết trên 2 ha, đến nay đã lập thủ tục đề nghị cấp trên hỗ trợ.

- Về thủy lợi: Tập chỉ đạo nạo vết kênh mương, sửa chửa kênh mương nội đồng đảm bảo lưu thông dòng chảy phục vụ tốt cho công tác tưới, tiêu trong vụ sản xuất. Hầu hết các khối phố đã làm tốt công tác huy động nạo vét kênh mương, sửa chửa công trình thủy lợi, điều tiết nước nên nước tưới cả năm đảm bảo không làm ảnh hưởng đến năng suất lúa và các loại cây trồng.Tổ hợp tác làm dịch vụ điều hành nước tưới theo quy định tại quyết định số 18/2013 của UBND tỉnh Quảng Nam.Triển khai thi công hoàn thành tuyến kênh CO2 đồng nghệ với chiều dài 1135m đảm bảo phục vụ nước tưới cho sản xuất. Lập thủ tục dự toán BC KTKT xin chủ trương đầu tư trình cấp trên xem xét phê duyệt tuyến kênh Ao lầy và tuyến CO2 nối dài tưới đồng cốc.

- Công tác triển khai quy hoạch sản xuất nông nghiệp và đề án phát triển sản xuất: Đề án Quy hoạch sản xuất ngành nông nghiệp thị trấn giai đoạn 2012-2015, định hướng đến năm 2020 đã được UBND huyện phê duyệt, trên cơ sở đó UBND thị trấn đã tập trung theo dõi, chỉ đạo nhân dân sản xuất cơ bản đảm bảo đúng theo quy hoạch được duyệt, hiện nay đã và đang dần hình thành các vùng sản xuất tập trung, chuyên canh, dưa hấu, lạc và ngô.

nn11

Đ/C Trương Thị Thanh Tuyền - CC. VP-TK thị trấn tổ chức, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu

nn12

 

Đ/C Nguyễn Công Lý - CB NN thị trấn Báo cáo Tổng kết sản xuất nông nghiệp năm 2018, triển khai kế hoạch sản xuất năm 2019 

nn13

Đ/C Đoàn Văn Đồng  - PCT UBND thị trấn - Chủ trì Hội nghị thảo luận

nn14

Hình ảnh ý kiến phát biểu thảo luận tại Hội nghị

nn15

Đ/C Võ Thanh Anh - Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Phú Ninh phát biểu ý kiến tại Hội nghị 

2. Phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm sản xuất xuất nông nghiệp năm 2019.

-  Phương hướng chung: Năm 2019 tập trung chỉ đạo phát triển nông nghiệp toàn diện theo hướng an toàn, bền vững, nâng cao giá trị gia tăng; đẩy mạnh thực hiện kế hoạch tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng phát triển đô thị; phát huy kinh tế rừng, cây dược liệu gắn với bảo vệ rừng; đẩy mạnh phối hợp liên kết và phát triển sản xuất gia trại theo hướng tạo ra sản phẩm sạch, an toàn; đẩy mạnh thực hiện các chính sách nhằm hỗ trợ người dân; từng bước hoàn thiện kết cấu hạ tầng phục vụ sản xuất và dân sinh nhất là công tác thủy lợi và giao thông nội đồng.

- Một số chỉ tiêu chủ yếu sản xuất nông nghiệp năm 2019”

   + Trên lĩnh ực sản xuất nông nghiệp: Giá trị trong sản xuất nông- lâm- ngư nghiệp: 61,000 tỷ đồng, tăng 6%, trong đó (Trồng trọt, lâm nghiệp : 25,000 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 40,98%; Chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản: 36,000 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 59,02%).

   + Chăn nuôi: Đàn trâu 508 con; đàn bò 863 con; đàn heo 1414 con; gia cầm trên 81.000 con. Tiếp tục duy trì diện tích thủy sản nước ngọt hiện có; tập trung chuyển giao tiến bộ kỹ thuật và đầu tư, thâm canh để nâng cao giá trị, chú trọng đẩy mạnh nuôi thủy đặc sản.

  +Lâm nghiệp: Tiếp tục thực hiện công tác quản lý bảo vệ rừng, trồng rừng. Đẩy mạnh diện tích trồng rừng phân tán trong nhân dân trên 4 ngàn cây (1ha).

  + KTV - KTTT: Cải tạo mới 15 vườn tạp chuyển sang trồng cây có hiệu quả kinh tế cao hơn,  triển khai 3 vườn ươm giống tiêu Phú Thịnh để cung ứng cho thị trường, phát triển mới 1 gia trại chăn nuôi.


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

You are here: Home Tin tức hoạt động Chính quyền Hội nghị tổng kết sản xuất nông nghiệp năm 2018 và triển khai kế hoạch sản xuất nông nghiệp năm 2019
Green Blue Orange Back to Top