Developed by JoomVision.com

Trang thông tin điện tử thị trấn Phú Thịnh - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam Trang thông tin điện tử thị trấn Phú Thịnh - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam

Trang thông tin điện tử thị trấn Phú Thịnh - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam Trang thông tin điện tử thị trấn Phú Thịnh - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam

Trang thông tin điện tử thị trấn Phú Thịnh - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam Trang thông tin điện tử thị trấn Phú Thịnh - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam

Trang thông tin điện tử thị trấn Phú Thịnh - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam Trang thông tin điện tử thị trấn Phú Thịnh - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam
Developed by JoomVision.com

ĐƯỜNG DÂY NÓNG

hotline02353.889.852
0913.444.555

Bản đồ địa lý

map_xatamphuoc

HĐND thị trấn Phú Thịnh (khóa XII) khai mạc kỳ họp thứ 11

HĐND thị trấn Phú Thịnh (khóa XII) khai mạc kỳ họp thứ 11

Sáng ngày 05/07/2019 HĐND thị trấn Phú Thịnh (khóa XII) khai mạc kỳ họp thứ 11 dưới sự chủ trì của Bà Trần Thị Thu Sang -CT. HĐND thị trấn và Ông Trương Văn Mỹ – PCT TT. HĐND thị trấn.

hd2222

Đ/c: Trương Văn Mỹ - PCT TT HĐND thị trấn thông qua chương trình kỳ họp

Phát biểu tại phiên khai mạc, Chủ tịch HĐND thị trấn bà Trần Thị Thu Sang đánh giá, hoạt động của HĐND thị trấn trong năm 2019 cơ bản đã triển khai thực hiện tốt chương trình hoạt động theo Nghị quyết đã đề ra, đã ban hành được các Nghị quyết phù hợp với tình hình phát triển của thị trấn, qua đó góp phần tích cực vào việc phát triển KT- XH, AN- QP trên địa bàn. Công tác tổ chức, hoạt động tại kỳ họp đảm bảo đúng theo quy chế, phát huy được tính dân chủ trong hoạt động, các nội dung của kỳ họp đảm bảo chương trình đề ra. Tại kỳ họp thường lệ, UBND thị trấn có báo cáo với đại biểu về kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị cử tri. Qua các buổi giám sát Thường trực HĐND, các Ban HĐND thị trấn đã có thông báo kết quả bằng văn bản gởi đến các cơ quan liên quan, qua đó đã kiến nghị kịp thời, khắc phục những tồn tại mà cử tri kiến nghị. Các vị đại biểu HĐND thị trấn đã thể hiện được tinh thần trách nhiệm trước cử tri, thể hiện qua công tác tổ chức tiếp xúc cử tri, lắng nghe ý kiến, kiến nghị của cử tri, đồng thời đã trả lời tại buổi tiếp xúc cử tri những vấn đề mà đại biểu đã nắm vững, tiếp thu những ý kiến của cử tri không thuộc lĩnh vực đại biểu phụ trách để gởi đến cơ quan chức năng trả lời cho cử tri tạo sự đồng thuận cao của đại đa số cử tri trên địa bàn thị trấn…

hd333

Hình ảnh tham gia ý kiến thảo luận của Đại biểu tại kỳ họp

Tại kỳ họp, Chủ tịch HĐND thi trấn đề nghị các đại biểu nghiên cứu, thảo luận làm rõ kết quả đạt được, nguyên nhân về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế và xã hội, an ninh quốc phòng 6 tháng đầu năm 2019; xây dựng các chỉ tiêu, giải pháp kế hoạch phát triển 6 tháng cuối năm 2019 theo hướng tiếp tục bám sát phương hướng, mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị trấn lần thứ X đề ra. Tập trung đánh giá tình hình thu - chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2019, kế hoạch thực hiện đầu tư công năm 2019. Xem xét các báo cáo hoạt động của Thường trực HĐND thị trấn 6 tháng đầu năm 2019 và UBND thị trấn trong triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH, ANQP 6 tháng đầu năm 2019; kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri và các báo cáo trình bày tại kỳ họp.


Về phương hướng, nhiệm vụ, các chỉ tiêu chủ yếu của kế hoạch năm 2019, báo cáo tại kỳ họp, ông Trương Văn Mỹ - Phó Chủ tịch TT HĐND thị trấn nhấn mạnh nhiệm vụ chủ yếu 6 tháng cuối năm 2019, Thị trấn Phú Thịnh sẽ tập trung hoàn thành cơ bản các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị trấn lần thứ X đề ra. Giải quyết dứt điểm các tồn tại trên các lĩnh vực đất đai, tài nguyên và môi trường, giải phóng mặt bằng. Bên cạnh đó tập trung nâng cao chất lượng các tiêu chí đô thị loại 5. Sắp xếp, củng cố bộ máy, đội ngũ cán bộ sau khi sáp nhập. Chăm lo tốt đời sống nhân dân, đảm bảo an sinh xã hội...

Trước khi bế mạc kỳ họp HĐND thị trấn đã thảo luận và thông qua các Nghị quyết về: Chương trình hoạt động của HĐND thị trấn 6 tháng cuối năm 2019; Chương trình giám sát của HĐND thị trấn năm 2020; Nhiệm vụ phát triển KT-XH, ANQP 6 tháng cuối năm 2019; Phê chuẩn quyết toán ngân sách 2018.

Kỳ hop bế mạc vào lúc 16h45 phút cùng ngày./.


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

You are here: Home Tin tức hoạt động Khối Đảng HĐND thị trấn Phú Thịnh (khóa XII) khai mạc kỳ họp thứ 11
Green Blue Orange Back to Top