Developed by JoomVision.com

Trang thông tin điện tử thị trấn Phú Thịnh - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam Trang thông tin điện tử thị trấn Phú Thịnh - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam

Trang thông tin điện tử thị trấn Phú Thịnh - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam Trang thông tin điện tử thị trấn Phú Thịnh - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam

Trang thông tin điện tử thị trấn Phú Thịnh - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam Trang thông tin điện tử thị trấn Phú Thịnh - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam

Trang thông tin điện tử thị trấn Phú Thịnh - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam Trang thông tin điện tử thị trấn Phú Thịnh - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam
Developed by JoomVision.com

ĐƯỜNG DÂY NÓNG

hotline02353.889.852
0913.444.555

Bản đồ địa lý

map_xatamphuoc

Đảng ủy Phú Thịnh tổ chức hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2021

ĐẢNG ỦY PHÚ THỊNH TỔ CHỨC HỘI NGHỊ SƠ KẾT 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2021

Sáng ngày 29/6/2021 Đảng ủy thị trấn Phú Thịnh tổ chức hội nghị sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021, sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết TW 04-NQ/TW khóa XII.

Trong 6 tháng đầu năm tình hình tư tưởng, cán bộ đảng viên và nhân dân tương đối ổn định, đã triển khai cuộc thi tìm hiểu 550 năm xưng danh Quảng Nam, kế hoạch xây dựng mô hình chi bộ, cơ quan đơn vị giúp đỡ hộ nghèo, tổ chức học tập và tuyên truyền NQ Đại hội Đảng bộ Tỉnh Quảng Nam lần thứ XXII, NQ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Tổ chức sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ chính trị, xây dựng kế hoạch thực hiện Chỉ thị 13 và kế hoạch số 36 của Huyện ủy về phát động phong trào xây dựng cảnh quan môi trường sáng – xanh – sạch – đẹp. Hướng dẫn cho 4 quần chúng làm thủ tục và xét đề nghị huyện chuẩn y kết nạp đảng viên 01 quần chúng. Lãnh đạo chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể thực hiện tốt nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2021...

Trong 6 tháng cuối năm 2021 cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận, đoàn thể từ thị trấn đến khối phố tập trung khắc phục những mặc hạn chế phấn đấu thực hiện hoàn thành và vượt chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2021.

Đối với kế hoạch thực hiện Nghị quyết TW 04-NQ/TW khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống, những biểu hiện " tự diễn biến" "tự chuyển hóa" trong nội bộ, qua 5 năm triển khai thực hiện Đảng ủy thị trấn, các tổ chức, đơn vị đã đề ra nhiều chủ trương, biện pháp vận dụng sáng tạo trong tổ chức thực hiện đảm bảo các nhiệm vụ. Cán bộ công chức, đảng viên nhận thức ngày càng sâu hơn yêu cầu, tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ chí minh, xem đây là một trong những nội dung của công tác xây dựng Đảng.

alt

You are here: Home Tin tức hoạt động Khối Đảng Đảng ủy Phú Thịnh tổ chức hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2021
Green Blue Orange Back to Top