Developed by JoomVision.com

Trang thông tin điện tử thị trấn Phú Thịnh - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam Trang thông tin điện tử thị trấn Phú Thịnh - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam

Trang thông tin điện tử thị trấn Phú Thịnh - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam Trang thông tin điện tử thị trấn Phú Thịnh - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam

Trang thông tin điện tử thị trấn Phú Thịnh - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam Trang thông tin điện tử thị trấn Phú Thịnh - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam

Trang thông tin điện tử thị trấn Phú Thịnh - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam Trang thông tin điện tử thị trấn Phú Thịnh - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam
Developed by JoomVision.com

ĐƯỜNG DÂY NÓNG

hotline02353.889.852
0913.444.555

Bản đồ địa lý

map_xatamphuoc

PHÚ THỊNH TỔNG KẾT CÔNG TÁC PCTT VÀ TKCN NĂM 2021

PHÚ THỊNH TỔNG KẾT CÔNG TÁC PCTT VÀ TKCN NĂM 2020

Chiều ngày 20/8/2021 Ủy ban nhân dân thị trấn Phú Thịnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021.

Năm 2020 tình hình thời tiết, thiên tai có nhiều diễn biến phức tạp có số lượng các cơn bão, áp thấp nhiệt đới nhiều, đặc biệt do ảnh hưởng trực tiếp của bão số 9 gây thiệt hại nặng về nhà ở, cây trồng và con vật nuôi. Thiệt hại do mưa, bão đã làm 19 hộ hư hỏng nặng nhà ở, 116,1772 ha cây lâm nghiệp, 11,5364 ha cây ăn quả, cây CN và ngô rau màu bị ảnh hưởng; 10 con gia súc và 520 con gia cầm bị chết.

Trong năm, Ban Chỉ huy PCTT-TKCN thị trấn đã tập trung nâng cao năng lực chỉ đạo, điều hành ứng phó thiên tai, phối hợp chặt chẽ với các khối phố để chủ động xử lý, đối phó kịp thời trong mọi tình huống, khi có thiên tai xảy ra. Đẩy mạnh công tác tuyên tuyền, phổ biến kiến thức PCTT và TKCN, rà soát, thống kê các phương tiện, trang thiết bị, vật tư, nhu yếu phẩm cần thiết để lực lượng xung kích làm nhiệm vụ.

Ngay sau khi thiên tai xảy ra, UBND thị trấn, Ban chỉ huy PCTT và TKCN thị trấn đã chỉ đạo các ngành, đoàn thể cùng với các khối phố tổ chức kiểm tra thực tế tình hình thiệt hại, thăm hỏi động viên, đồng thời huy động lực lượng tại chỗ, vận động nhân dân khắc phục nhà cửa bị tốc mái, hư hỏng nhẹ, khắc phục cắt cây ngã, đổ đảm bảo giao thông thông suốt đáp ứng giao thông đi lại, phục vụ cho sản xuất, sinh hoạt.

Thảo luận tại Hội nghị, các đại biểu nhận định, công tác phòng chống thiên tai trong năm 2020 vẫn còn bộc lộ một số hạn chế như: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện phòng chống thiên tai có lúc có nơi chưa được kịp thời, chưa quyết liệt; Một số khối phố chưa thực hiện tốt công tác vận động người dân chằng chống nhà ở, chặt cây xanh có nguy cơ ngã đỗ trước mùa mưa.

Để chủ động trong công tác phòng PCTT và TKCN trên địa bàn thị trấn năm 2021, đặc biệt trong bối cảnh COVID-19 còn diễn biến phức tạp nhằm giảm thiểu đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra, UBND thị trấn tập trung kiện toàn Ban Chỉ huy PCTT, TKCN, phân công rõ nhiệm vụ từng thành viên phụ trách địa bàn. Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức trong nhân dân về công tác PCTT và TKCN. Tổ chức theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, triển khai các biện pháp hiệu quả nhất trong công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. Chuẩn bị các phương án ứng phó với bão lũ, hạn hán, không để bị động, bất ngờ và sẵn sàng ứng phó có hiệu quả các tình huống thiên tai xảy ra; chuẩn bị tốt con người, vật tư, phương tiện đảm bảo ứng phó, chủ động thực hiện nhiệm vụ phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2021.

alt

You are here: Home Tin tức hoạt động Chính quyền PHÚ THỊNH TỔNG KẾT CÔNG TÁC PCTT VÀ TKCN NĂM 2021
Green Blue Orange Back to Top